Oferta

O nas

Firma eko-info.pl zajmuje się szerokim zakresem usług w ramach ochrony środowiska i zarządzania energią, z których najważniejsze to:

 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • raporty KOBIZE - sporządzanie i weryfikacja
 • sporządzanie dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami (wniosek, pozwolenie, zezwolenie)
 • ewidencja odpadów (KEO i KPO)
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • roczne sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • opracowywanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
 • opracowywanie wniosku o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza
 • przygotowywanie wniosku o wydanie decyzji na międzynarodowy przywóz lub przemieszczanie odpadów
 • opracowywanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (raport środowiskowy)
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 • pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 • opinie i ekspertyzy środowiskowe
 • opinie do funduszy UE w zakresie ochrony środowiska
 • usługi outsourcing’u w ramach nadzorowania ochrony środowiska w firmach
 • identyfikacja wymagań prawnych z ochrony środowiska
 • ocena zgodności z wymaganiami prawnymi z ochrony środowiska
Pozostałą działalnością firmy są:
 • audyty energetyczne obiektów budowlanych
 • audity zewnętrzne i wewnętrzne systemu zarządzania środowiskowego, energią i jakością wg ISO 14001, 50001 i 9001
 • identyfikacja wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz ocena zgodności z wymaganiami prawnymi zgodnie z normą ISO 14001
 • ocena spełnienia wymagań prawa ochrony środowiska w firmach
 • szkolenia z obsługi systemu Dedykowanych Aktów Prawnych uruchomionego w ramach projektu "Spełniam wymagania prawne ochrony środowiska
 • wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, energią i jakością wg ISO 14001, 50001 i 9001

Kadra naszej firmy współpracuje z uczelniami wyższymi m.in. z Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego i Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stały kontakt z uczelniami wyższymi daje duże możliwości współpracy w dziedzinie opracowywania nowych technologii zagospodarowania odpadów.
Firma eko-info.pl współpracuje z wieloma firmami z terenu całej Polski w takich branżach jak produkcja części samochodowych, demontaż i odzysk pojazdów, recykling odpadów szklanych, transport i unieszkodliwianie odpadów, naprawa pojazdów, produkcja soczewek, produkcja szyb zespolonych i okien, handel detaliczny i hurtowy, produkcja opakowań, usługi transportowe, produkcja alkoholu, produkcja wyrobów drewnianych, produkcja wyrobów szklanych, usługi certyfikacyjne, produkcja elektroniki, usługi utrzymania czystości, gospodarka odpadami.
Firma eko-info.pl zajmuje się usługami w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, wdrażania systemów zarządzania ISO 14001, 9001 i 50001, audytami energetycznymi, oceną zgodności z wymaganiami oraz szkoleniami.